Şirket ve Çalışanları Arasındaki İlişkilerin İlgili İş Kanunları Temelinde Yönetiminin Düzenlenmesi
Sendikayla İlişkiler
Toplu Sözleşmeler
Resmi Kurumlarca Yürütülen Süreçlerin Yönetimi
Quality Standards
Quality Standards