İK Mevcut Durum Analizi
Organizasyon ve İK Süreçleri
Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması
Piyasa Koşulları ve Ekonomik Koşulların Ücret Üzerindeki Etkisi
Şirketin Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planları
İSG Alanında Mevcut Durum Değerleme
İSG Alanında Geliştirme Planlarının Oluşturulması
İSG Profesyonelleri Gelişim Programı İçin Program Tasarım Süreçlerinin Hazırlanması
İSG Logosu Tasarımı ve İSG Sloganı Belirleme Çalışmaları
Quality Standards
Quality Standards